Polityka prywatności

Polityka prywatności La Pacchia woolart

Polityka prywatności określa cele, podstawy prawne oraz zasady przetwarzania danych osobowych dokonywanego w ramach funkcjonowania sklepu internetowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administrator Danych Osobowych to podmiot, który zarządza Twoimi danymi osobowymi decydując w jaki sposób będą wykorzystane i w jakim celu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Patricia Wiesiollek – Tkocz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TAG – SPEZIALTRANSPORTE & PROJEKTLOGISTIK PATRICIA WIESIOLLEK-TKOCZ, adres: ul. Zakładowa 9A, 47-100 Strzelce Opolskie, NIP: 7561910631, REGON: 160113616.

Ilekroć w niniejszej Polityce będziemy się posługiwać odmianą w osobie pierwszej liczby mnogie, to odnosimy się do Administratora Danych Osobowych.

W celu skontaktowania się z Administratorem Danych Osobowych można wysłać wiadomość na adres e-mail: shop@lapacchiawoolart.com  lub wysłać pismo na adres: Zakładowa 9A, 47-100 Strzelce Opolskie.

Czym jest RODO?

RODO to akt prawa europejskiego, którego pełna nazwa brzmi: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Reguluje zasady przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej i wśród państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein).

W ramach naszej działalności stosujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa danych osobowych, które gwarantują zgodność z obowiązującym prawem.

1.       Przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji zamówienia

W ramach realizacji zamówienia będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które otrzymaliśmy od Ciebie bezpośrednio, w następujących celach oraz w ramach wskazanych podstaw prawnych:

 • w celu realizacji złożonego zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z prawem podatkowym, uprawnieniami kupującego wynikającymi z przepisów prawa (np. prawo do zwrotu towaru) oraz zasadami prowadzenia księgowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest dochodzenie należnych roszczeń lub obrona przed nimi oraz badanie satysfakcji klienta w celu poprawy jakości sprzedawanych towarów, świadczonych usług lub obsługi klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówienia.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia procesu realizacji zamówienia, a następnie przechowywać do czasu:

 • upływu okresu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji księgowej;
 • upływu okresu możliwej realizacji praw kupującego;
 • przedawnienia roszczeń, które nam przysługują względem kupującego.

Komu przekażemy dane osobowe?

W ramach realizacji zamówienia Twoje dane osobowe zostaną przekazane firmom kurierskim, w celu doręczenia zamówionego towaru oraz pośrednikom płatności, którzy w naszym imieniu pobiorą płatność. Udostępnimy je także w sytuacji, gdy zwrócą się do nas organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. policja, urząd skarbowy, sąd). Dodatkowo możemy przekazać je innym podmiotom, które pomagają nam w prowadzeniu działalności gospodarczej, takie jak biura rachunkowe, a także firmy informatyczne zarządzające działalnością serwisu oraz świadczące usługi hostingu. Przed przekazaniem Twoich danych zawrzemy umowę powierzenia przetwarzania danych, której celem jest regulowanie zasad przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenie.

2.       Przetwarzanie danych osobowych w ramach funkcjonowania funpage na portalu Facebook oraz Instagram

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzimy funpage na portalach:

W ramach ich funkcjonowania przetwarzamy dane osobowe wspólnie z Facebook Ireland Ltd z siedzibą w 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland, dalej „FB”, właścicielem portali Facebook oraz Instagram. Nasza współpraca odbywa się na zasadach współadministrowania, co oznacza, że wspólnie decydujemy o zasadach, celach oraz sposobie przetwarzania danych.

Jak zbieramy dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane w momencie, gdy odwiedzasz nasz funpage oraz wchodzisz w interakcję zostawiając komentarz, reagując na udostępnione treści lub wysyłając wiadomość prywatną. Twoja interakcja może być również widoczna dla innych użytkowników Facebooka lub Instagrama.

Przetwarzamy także dane statystyczne udostępnione przez FB za pomocą narzędzia Facebook Insights. Są to statystyki informujące nas w jaki sposób użytkownicy reagują na udostępnione przez nas treści oraz przekazują dane dotyczące grupy odbiorców. Generowane są przez FB za pomocą plików cookies, które umieszczane są na urządzeniu z którego odwiedzasz nasz funpage. Pliki te zawierają indywidualny numer przypisany do konta użytkownika, który odczytać może wyłącznie FB. Aktywne są przez okres dwóch lat, chyba że zostaną wcześniej usunięte. FB może zbierać informacje za pośrednictwem plików cookies o osobach, które nie mają konta na serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram. Pliki cookies umieszczone na Twoim urządzeniu w związku z wizytą na naszym funpage mogą być wykorzystane przez FB na potrzeby statystyczne oraz marketingowe innych podmiotów niż my. Więcej informacji dotyczących zasad stosowania plików cookies znajdziesz w pod adresem https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Podanie danych jest całkowicie dobrowolne.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu i na podstawie:

 • obsługi funpage oraz komunikacji z osobami, które go odwiedzają, w szczególności poprzez odpowiedzi na pytania zadane w prywatnych wiadomościach;
 • analizy danych statystycznych w celu skuteczniejszego kierowania treści do grona odbiorców.

Przetwarzanie danych osobowych opiera się na:

 • 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku świadczenia usług na żądanie użytkownika fanpage (w szczególności poprzez udzielenie odpowiedzi na reakcje użytkowników, komentarze oraz wiadomości prywatne);
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku przetwarzania statystyk dotyczących użytkowników naszego funpage – w celu optymalizacji jego działalności oraz zwiększenia grona odbiorców, co stanowi nasze prawnie uzasadnione cele.

FB przetwarza dane osobowe w celach wskazanych w polityce prywatności, która dostępna jest pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Transfer danych

Twoje dane osobowe, które zostały zgromadzone w związku z wizytą na naszym funpage mogą być przekazane przez FB poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do USA. Zasady przekazywania danych przez FB do krajów trzecich są dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Zarządzanie zbieraniem danych osobowych

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jako użytkownik Facebooka masz możliwość zmiany zakresu gromadzonych danych na naszym funpage poprzez ustawienia preferencji reklam (https://www.facebook.com/ds/preferences/#_=_). Ponadto możesz ograniczyć lub wyłączyć działanie plików cookies poprzez ustawienia preferencji przeglądarki, którą wykorzystujesz do odwiedzenia naszego funpage.

3.       Przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzenia komunikacji z klientem

Jeżeli nawiążesz z nami kontakt za pośrednictwem wiadomości mailowej lub wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem portalu społecznościowego, korespondencji pisemnej lub kontaktu telefonicznego, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu i na podstawie:

 • w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. przedstawienie oferty) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z klientem lub potencjalnym klientem oraz badanie satysfakcji w celu poprawy jakości sprzedawanych produktów, świadczonych usług lub obsługi klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż jest niezbędne do nawiązania kontaktu.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Komu przekażemy dane osobowe?

Po nawiązaniu kontaktu Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które dostarczając nam usługi związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej, w szczególności hosting poczty elektronicznej. Przed przekazaniem Twoich danych zawrzemy umowę powierzenia przetwarzania danych, której celem jest regulowanie zasad przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenie. Udostępnimy je także w sytuacji, gdy zwrócą się do nas organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. policja, urząd skarbowy, sąd).

4.       Przetwarzanie danych osobowych w ramach rozpatrzenia reklamacji

W przypadku złożenia reklamacji Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu i na podstawie:

 • w celu realizacji uprawnień wynikających z gwarancji, jeżeli na dany towar została udzielona – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu realizacji uprawnień kupującego wynikających z rękojmi oraz obowiązków prawnych związanych z prawem podatkowym i zasadami prowadzenia księgowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest dochodzenie należnych roszczeń lub obrona przed nimi oraz badanie satysfakcji klienta w celu poprawy jakości sprzedawanych towarów, świadczonych usług lub obsługi klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia procesu rozpatrywania reklamacji, a następnie przechowywać do czasu:

 • upływu okresu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji księgowej;
 • upływu okresu możliwej realizacji praw kupującego;
 • przedawnienia roszczeń, które nam przysługują względem kupującego.

Komu przekażemy dane osobowe?

W ramach rozpatrzenia reklamacji Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane firmom kurierskim, jeżeli w ramach rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie przekazanie lub odebranie towaru, rzeczoznawcom, jeżeli konieczne będzie uzyskanie fachowej opinii, a także kancelariom prawnym.  Przed przekazaniem Twoich danych zawrzemy umowę powierzenia przetwarzania danych, której celem jest regulowanie zasad przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenie. Dodatkowo możemy przekazać je innym podmiotom, które pomagają nam w prowadzeniu działalności gospodarczej, takie jak biura rachunkowe, a także firmy informatyczne zarządzające działalnością serwisu oraz świadczące usługi hostingu.

5.       Przetwarzanie danych osobowych użytkowników zarejestrowanych

Jeżeli podejmiesz decyzję o rejestracji konta w naszym sklepie, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i podstawie prawnej:

 • w celu dostarczenia funkcjonalności serwisu zgodnie z jego regulaminem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest zapewnienie bezpiecznego działania serwisu zgodnie z najwyższymi standardami oraz ułatwienie procesu zakupowego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, chociaż niezbędne do założenia konta w serwisie.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu usunięcia konta w naszym sklepie.

Komu przekażemy dane osobowe?

W ramach funkcjonowania konta w naszym sklepie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które dostarczając nam usługi związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej, w szczególności. Przed przekazaniem Twoich danych zawrzemy umowę powierzenia przetwarzania danych, której celem jest regulowanie zasad przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenie.

Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Dodatkowe informacje

Przetwarzamy dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku opisanym w pkt 2 Polityki dane osobowe mogą być przekazane do państw nienależących do EOG. Nie przetwarzamy Twoich danych w sposób zautomatyzowany ani nie dokonujemy profilowania.

Karta zakupu (0)

Koszyk